Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Periódico de la Sociedade Hispano Brasileira de Socorros Mutuos, Instruçâo e Recreio. Casa de España

Lugar:
São Paulo
Dirección
Graciano Garcia Gutierrez;
Colaboración
Begoña Bas; Luis Salgado; Marcelino Merchán; Mary Daparte; Maxina;
Fotografía
Milário Martínez Gonzélez;
Periodicidade:
Irregular (aínda que consta como unha publicación mensual)
Idioma:
Castelán
Formato:
30 x 22 cm.
Extensión:
23 páxinas
Redacción:
Ouvidor Portugal, 541. São Paulo
Imprenta:
E.G. Mosteiro, São Paulo. São Paulo.
Contido:
Esta publicación societaria está centrada en dar información sobre a vida interna da sociedade, complementada con noticias procedentes de Galicia e con diversos escritos sobre a cultura galega: artigos, ensaios, fragmentos literarios etc.
Observacións:
En xullo de 1991 aparece un número extra dedicado á colonia galega. Os outros números non son especificamente galegos pero hai seccións destinadas a Galicia. Tamén aparecen números extraordinarios dedicados a outras rexións.
Ilustracións:
Moi poucas, algunha fotografía de festas da entidade editora
Publicidade:
Abundante, anuncios de todo tipo de negocios.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1991: xullo
1992: n.º 138, 141
1993: n.º 143, 144
1994: n.º 147, 148, 152, 154-157
1995: n.º 159
1996: n.º 166-168, 170, 171
1997: n.º 172-176, 178
1998: n.º 180-186
1999: n.º 187, 188, 190-192
2000: n.º 193-197
2001: n.º 199-203
2002: n.º 204, 206-208
2003: n.º 210, 212-214
2005: n.º 222-226
2006: n.º 229