Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista de Cultura

Lugar:
Santiago de Compostela
Época:
1ª época
Inicio:
1984
Fin:
1987
Colaboración
Emilio Navaza; González Reboredo; Guillermo Domínguez Santos; Jesús I. Baleato Negueira; Joaquin Lens Tuero; M. Quintáns; Vicente González; Xosé Carlos Rodríguez González; Agustín Sixto Seco; Antonio Fraguas; Francisco Fernández del Riego; Juan Corral; Luís Alonso Girgado; Ramón Piñeiro; Xesús Alonso Montero;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Galego e castelán
Formato:
Revista
Extensión:
22-30
Financiamento:
Xunta de Galicia
Redacción:
Conselleria de Traballo, Seguridade Social e emigración, Santiago de Compostela. Santiago de Compostela
Imprenta:
Editorial Celta, S.A., Polígono de Pocomaco, parcela C-12. A Coruña.
Contido:
Revista que informa aos emigrantes sobre a política da Xunta de Galicia.
Ilustracións:
Debuxos de persoeiros da cultura, fotografías de libros e de Galicia
Publicidade:
Non ten