Repertorio da prensa da emigración galega

----

Boletín Informativo

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Casa de Galicia en León

Entidade editora:
Lugar:
León [nac. España]
Época:
1ª época
Inicio:
1992
Idioma:
Castelán coa editorial en galego
Formato:
24 x 16 cm
Extensión:
45
Redacción:
León [nac. España]. León [nac. España]
Imprenta:
Gráficas Alse, Arcipreste de Hita, 3. León [nac. España].
Contido:
Achegar a información da sociedade aos socios sobre os presupostos e os actos que organiza.
Ilustracións:
Fotografías históricas das instalacións.
Publicidade:
Abundante de diferentes negocios de León
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1992: abril