Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Boletín del Centro Unión Orensana de La Habana

Lugar:
A Habana
Inicio:
1997
Fundación
Roberto Oganzo Zas;
Dirección
Roberto Oganzo Zas;
Deseño gráfico
Ricardo Pardo;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán
Formato:
Pasquin. 22 x 17'5 cm.
Extensión:
Variable, entre 1 e 3 páxinas
Redacción:
A Habana. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Boletín societario con información da entidade editoria e sobre todo da provincia de Ourense. Informa aos socios das axudas da Xunta de Galicia e daqueles temas que son do seu interese.
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Non ten
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1997: n.º 2
1998: outubro (boletín especial)
2000: n.º 1
2004: n.º 1-3
2005: n.º 1-3