Repertorio da prensa da emigración galega

----

Revista Neboeira

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Publicación de Cultura galega

Lugar:
Vigo
Época:
1ª época
Coordinación
Carlos F. Marcos;
Colaboración
Lois Fernández; Paco Zabaleta; Salvador Lorenzana; Manuel Antonio; Xosé María Álvarez Blázquez;
Deseño gráfico
Sabela Martín;
Fotografía
Carlos F. Marcos;
Ilustración
Conchi San Millán; Raquel Martínez Calvo; Santana; Pepe Carreiro;
Idioma:
Galego
Formato:
27 x 20 cm.
Extensión:
25
Prezo:
100 pts
Redacción:
Vigo. Vigo
Imprenta:
Vigo. Vigo.
Contido:
Revista feita en Galicia con temática de emigración.