Repertorio da prensa da emigración galega

----

Galicia Terra Única

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Centro Galicia - Ponferrada

Entidade editora:
Lugar:
Ponferrada
Época:
1ª época
Inicio:
1997
Coordinación
Eloy Fernández Gómez;
Idioma:
Castelán. O galego na presentación.
Formato:
Revista. 29 x 21 cm.
Extensión:
66 páxinas
Redacción:
Reyes Católicos (Avenida), 5-7. Ponferrada
Imprenta:
Imprenta Sorles, Ponferrada. León [nac. España].
Contido:
Esta revista editada polo Centro Galicia de Ponferrada ten a finalidade de dar a coñecer os actos culturais nos que participa a sociedade e conta con diversas colaboracións, reproducindo multitude de recortes de xornais onde aparecen novas da entidade.
Ilustracións:
Fotografías dos actos societarios.
Publicidade:
Pouca. Aparecen anuncios de negocios diversos do Bierzo; tamén institucionais, da Xunta e das Deputacións.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1995
1997: n.º 1
2002: 10º aniversario