Repertorio da prensa da emigración galega

----

Boletín de Casa América-Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
A Coruña
Época:
1ª época
Inicio:
1920
Colaboración
A. Villar Ponte; Alfonso Mosquera; Eugenio D'Ors,; F. Ponte Blanco; Fernán Silva Valdés; Francisco Miguel; Gustavo de Maeztu; Jacobo Casal; José G. Acuña; José Soto Picos; Julio J. Casal; Leandro Pita Romero; Luis Núñez de Cepeda; M. Rücker; Novoa Santos; Pedro Garfias; Picasso; R. Del Cueto; R. Núñez Carnicer; Eladio Rodríguez González; Gabriela Mistral; Juan Rof Codina; Juana de Ibarbourou; Miguel de Unamuno; Vicente Risco;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán
Formato:
29 x 20 cm
Extensión:
16-17
Prezo:
Por Subscrición
Lugares de distribución:
En todos os concellos de Galicia.
Redacción:
Real, 22, 2º. A Coruña
Imprenta:
A Coruña. A Coruña.
Contido:
Sección de Galicia, noticias comerciais e de Hispanoamérica con datos de importación e exportación.
Observacións:
No ano 1922 cambia de título pasando a chamarse: América-Galicia. Revista mensual hispanoamericana. No 1923 titúlase: Revista de Casa América-Galicia.
Ilustracións:
Non ten. En ocasións reproducións de cadros.
Publicidade:
Por toda a publicación, de establecementos da Coruña.