Repertorio da prensa da emigración galega

----

Suplemento a Vida Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano Oficial de la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Lugar:
A Habana
Inicio:
1938
Dirección
Antonio Campo de la Fuente;
Administración
Luis Cotarelo Reinante;
Presidencia
José Fernández Mayo;
Colaboración
Maria Pérez Gago;
Intervención
Antonio María Souto Peña;
Secretaría
José Martínez Piñón;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán
Formato:
27'5 x 20 cm.
Extensión:
64 páxinas
Prezo:
Anual: 0'60; mensual: 0'05 $
Redacción:
Prado y San José. A Habana
Imprenta:
Talleres El Fígaro, O'Reilly, 262. A Habana.
Contido:
Como o seu nome indica é un suplemento ao voceiro da sociedade Beneficencia de Naturales de Galicia. Nel aparecen un editorial e diversas noticias que poden interesar aos socios, así como un informe e a memoria de actividades societarias.
Observacións:
Ver: Vida Gallega
Ilustracións:
Fotografías da colectividade
Publicidade:
Abundante ao longo da publicación
Relacionadas:
Vida Gallega [A Habana]. 1938 (Outra publicación que foi voceiro social da casa editora, a Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia da Habana.); Vida Gallega en Cuba, La. 1949 (Outra publicación que foi voceiro social da casa editora, a Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia da Habana.);