Repertorio da prensa da emigración galega

----

El Correo Español

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Club Español. Centro Gallego. Centro Social

Lugar:
Montreal
Inicio:
1975
Colaboración
Blanca Mayo; Carlos Rodríguez; Dulcinea; Senén J. Costas; Aitana Alberti;
Idioma:
Castelán
Formato:
Xornal. 45 x 27 cm.
Extensión:
10 páxinas
Redacción:
4848 St. Lauren. Montreal
Imprenta:
Montreal. Québec.
Contido:
Publicación societaria que informa aos emigrantes españois do que acontece en España reproducindo ás veces artigos doutros xornais. Os números analizados presentan novas sobre o estatuto de autonomía.
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Anuncios de bares e tendas de Montreal