Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista del Centro Lalín en Buenos Aires

Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1984
Periodicidade:
Bimestral
Idioma:
Castelán
Formato:
28 x 20,5 cm.
Extensión:
55 páxinas
Contido:
Esta revista societaria foi editada polo Centro Lalín para informar sobre as diferentes actividades da entidade tras a fusión das diversas sociedades de emigrantes naturais da comarca do Deza e residentes en Bos Aires. O primeiro número está centrado na visita dos alcaldes dezanos a Arxentina e os diversos encontros coa colectividade emigrada, e con políticos arxentinos como o presidente Raúl Alfonsín, de raíces galegas e lalinenses. Contén noticias sobre os concellos de Lalín, Silleda e A Golada, ademais da realidade social, cultural e política galega. Esta publicación vai continúar editándose baixo outra denominación.
Ilustracións:
Numerosas fotografías da colectividade e da visita da legación dezana a Bos Aires
Publicidade:
Moi abundante, distribuída por toda a revista
Relacionadas:
Centro Lalín de Bos Aires. (Editada pola mesma entidade); Centro Lalín, Golada y Silleda de Buenos Aires. (Editada pola mesma entidade);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1984: n.º 1