Repertorio da prensa da emigración galega

----

Golada y Silleda de Buenos Aires Centro Lalín

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
28 x 20,5 cm.
Extensión:
34 páxinas
Contido:
Esa revista societaria informa sobre as actividades da sociedade creada polos emigrantes da comarca do Deza residentes en Bos Aires e das noticias de Galicia. Contén ademais noticias sobre os concellos da comarca.
Ilustracións:
Moitas fotos por toda a revista
Publicidade:
Moi abundante, de negocios e tamén anuncios da Xunta de Galicia
Relacionadas:
Centro Lalín de Bos Aires. (Editada pola mesma entidade); Lalín. 1984 (Editada pola mesma entidade);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2001
2004
2005
2006