Repertorio da prensa da emigración galega

----

Capela Adiante

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Notas informativas

Lugar:
A Habana
Periodicidade:
Semestral
Idioma:
Español
Formato:
22 x 14 cm.
Extensión:
12 páxinas
Contido:
Publicación societaria da asociación Hijos del Ayuntamiento de Capela, na que se informa sobre diversos aspectos do funcionamento da entidade e aparecen noticias do concello de A Capela e de Galicia. Con motivo do Día das Letras Galegas hai unha pequena semblanza de Ramón Piñeiro, a figura homenaxeada ese ano. Practicamente todos os artigos están asinados pola xunta directiva da entidade. Este folleto está financiado pola Secretaría Xeral de Emigración.
Ilustracións:
Non ten, agás unha foto de Ramón Piñeiro a quen se lle dedicou o Día das Letras Galegas en 2009
Publicidade:
Non ten
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2009: n.º 8