Repertorio da prensa da emigración galega

----

Centro Gallego del Perú

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Lima
Inicio:
2004
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Castelán, con algúns textos literarios en galego
Formato:
Folleto. 21,5 x 15 cm.
Extensión:
10 páxinas
Contido:
Publicación societaria para informar aos socios das actividades do centro e de Galicia.
Observacións:
Folleto moi rudimentario, follas grampadas e mecanografadas
Ilustracións:
Algunhas fotografías das actividades societarias. A portada son imaxes de lugares de Galicia e a contraportada o mapa
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2004: n.º 1, 2