Repertorio da prensa da emigración galega

----

Día de Galicia en Alemaña

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Galicien-tag in Deutschland

Lugar:
Frankfurt
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Bilingüe, todos os textos en galego están tamén en castelán
Formato:
21,5 x 15 cm
Extensión:
16 páxinas
Contido:
Esta publicación está editada pola Coordinadora Federal das Asociacións Galegas en Alemaña con motivo da celebración do "Día de Galicia en Alemaña", para difundir non só as diversas actividades que se organizan nestas xornadas, senón que tamén se aproveita para difundir a historia social e actividades das diversas entidades galegas que forman a federación
Ilustracións:
Abundantes, aparecen fotografías de todos os centros que forman a Federación
Publicidade:
Escasa, de avisos comerciais, centrada nas páxinas centrais e nas últimas
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2000