Repertorio da prensa da emigración galega

----

Asociación Cultural Galega de Hamburgo e. V.

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Boletín

Lugar:
Hamburgo
Periodicidade:
Bimensual
Idioma:
Castelán
Formato:
30 x 21 cm.
Extensión:
2 páxinas
Contido:
Publicación societaria para distribuír entre os socios da entidade na que informa das actividades que realiza.
Ilustracións:
Non
Publicidade:
Non
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2003: n.º 5