Repertorio da prensa da emigración galega

----

Asociación Unión del Partido Judicial de Órdenes

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Bos Aires
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Castelán, con algúns textos literarios en galego
Formato:
28 x 20 cm.
Extensión:
24 páxinas
Contido:
Publicación societaria con novas sobre a marcha da entidade e das diversas actividades que se organizan. Tamén hai artigos sobre a historia da mesma ou unha sección gráfica titulada "Órdenes en el recuerdo".
Ilustracións:
Moitas fotografías distribuídas por toda a revista, de socios e actos celebrados pola asociación
Publicidade:
Escasa, a contraportada é unha páxina completa de anuncios da axencia de viaxes Longueira y Longueira
Relacionadas:
Órdenes. [1ª época], 1970 (Publicacións editadas pola mesma sociedade en distintas épocas); Órdenes. 1993 (Publicacións editadas pola mesma sociedade);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2005