Repertorio da prensa da emigración galega

----

Asociación Unión Residentes de los Ayuntamientos de Vigo y Lavadores

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Memoria y balance general

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
[1949]
Periodicidade:
Anual (edítase nos meses de xaneiro ou decembro)
Idioma:
Castelán
Formato:
26 x 18 cm.
Extensión:
Variable, entre 35 e 41 páxinas, hai un número con 48 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Contido:
Esta publicación societaria foi editada para informar aos socios do balance económico anual da entidade e das diversas actividades realizadas durante ese período.
Observacións:
Esta publicación cambia de nome a partir do número correspondente a decembro de 1951, pasando a denominarse Asociación Mutualista Residentes de Vigo en Buenos Aires, debido ao cambio de nome da sociedade que se chama así na actualidade
Ilustracións:
Hai fotografías das directivas e de socios destacados pola súa traxectoria; tamén de algúns actos sociais ou de paisaxes e edificios da zona de Vigo ("estampas viguesas")
Publicidade:
Abundante, distribuída por toda a publicación. Moitos anuncios de negocios comerciais e de hostelería e tamén das actividades que organiza a entidade editora
Relacionadas:
Asociación Mutualista Residentes de Vigo en Buenos Aires. 1968 (Publicacións editadas pola mesma sociedade);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1949: xaneiro, decembro
1950: decembro
1951: decembro
1953: xaneiro
1954: decembro
1956: xaneiro, [decembro]
1960: febreiro
1962: abril