Repertorio da prensa da emigración galega

----

Boletín Informativo de la Asociación Benéfica Cultural del Partido de Corcubión

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Bos Aires
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán
Formato:
22 x 18 cm.
Extensión:
8 páxinas
Prezo:
Gratuíta para os asociados
Contido:
Boletín societario para informar aos socios da marcha da entidade e das diversas actividades que se organizan. Dan a coñecer as distintas axudas que poden ter os emigrantes etc. Tamén hai pequenos artigos sobre Galicia ou a Costa da Morte.
Ilustracións:
Non
Publicidade:
Non
Relacionadas:
Alborada. 1925 (Publicacións editadas pola mesma sociedade);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2009: abril, xuño, agosto, setembro