Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista editada por la Asociación "Ayuntamiento de Carral y sus contornos"

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1947
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Castelán, con algunhas colaboracións en galego
Extensión:
32 páxinas
Prezo:
Gratuíta para os asociados
Contido:
Esta revista societaria foi creada para informar aos socios da entidade editora das actividades da sociedade, así como das noticias e historia do seu concello natal e de Galicia
Ilustracións:
Numerosas fotografías, sobre todo dos socios (4 páxinas da sección "Sociales") e das actividades societarias; ademais hai imaxes do seu pobo natal ou de paisaxes galegas
Publicidade:
Abundante, distribuída por toda a revista
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1949: n.º 2
n. 2

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. 2 10/1949