Repertorio da prensa da emigración galega

----

Centro Galicia de Buenos Aires

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Cultural, social y deportivo

Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
2004
Fin:
2004
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Castelán
Formato:
28,5 x 20 cm
Extensión:
58 páxinas
Contido:
Publicación societaria editada polo Centro Galicia de Buenos Aires con motivo da conmemoración do seu vintecinco aniversario fundacional e onde se fai un percorrido polo devenir desta sociedade senlleira dos galegos residentes na Arxentina. Destacan as actividades societarias, as instalacións actuais e as directivas e feitos destacados dende a súa fundación ata o ano 2004
Ilustracións:
Numerosas fotografías das instacións da entidade. Retratos de directivos e socios destacados, tamén de persoeiros da colectividade e de políticos galegos
Publicidade:
Abundante e distribuída por toda a publicación
Relacionadas:
Mundo Gallego [1980]. 1980 (Publicacións editadas pola mesma sociedade);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2004: 25 aniversario