Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Boletín editado por la Sociedad del Ayuntamiento de Golada

Lugar:
Bos Aires
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Castelán, con algúns textos literarios en galego
Formato:
23,5 x 17,5 cm.
Extensión:
24 páxinas
Contido:
Este boletín está editado con motivo da celebración do aniversario fundacional da Sociedad del Ayuntamiento de La Golada para informar aos seus socios das diversas actividades realizadas. Conta tamén con algunhas noticias sociais e reprodución de poemas ou textos literarios.
Observacións:
Edítase para conmemorar o aniversario fundacional da entidade editora
Ilustracións:
Moi poucas, algún retrato e unha fotografía da comisión directiva dese ano
Publicidade:
Moi abundante distribuída por toda a revista
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1944
1948