Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista de la Sociedad del Partido Judicial de Noya

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1941
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Castelán, con algúns textos literarios en galego
Extensión:
Variable, entre 30 e 40 páxinas dependendo dos anos
Prezo:
Gratuíta para os socios
Contido:
Revista societaria que foi editada con carácter anual e para conmemorar o aniversario fundacional da entidade. Informa aos socios das actividades sociais, así como da memoria e balance económico do ano en curso aprobado pola asemblea de socios. Aparecen tamén noticias sobre a historia, a xeografía e o acontecer do seu concello natal, Noia. Conta con colaboracións literarias con artigos sobre a súa terra, poesías, ...
Observacións:
Publícase no mes de abril conmemorando o aniversario fundacional da sociedade editora
Ilustracións:
Fotografías de socios en diversas actividades, da comisión directiva ou de paisaxes e edificios emblemáticos de Noia e da súa comarca
Publicidade:
Anuncios de negocios diversos distribuídos por toda a revista
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
n.

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. 4/1941
n. 4/1942
n. 4/1943
n. 4/1944
n. 4/1945
n. 5/1946
n. 5/1947