Repertorio da prensa da emigración galega

----

Revista de la Sociedad Hijos de Ois

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1923
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Castelán, con algúns textos literarios en galego
Extensión:
79 páxinas
Contido:
Revista societaria editada pola entidade parroquial do seu nome. Conta con información para os socios tanto da marcha da sociedade como do seu interese; ademáis ten artigos sobre Arxentina e Galicia, temas culturais, textos literarios e poemas reproducidos de autores recoñecidos. Comezou chamándose As 4 aldeas.
Ilustracións:
Fotografías de actividades societarias pero tamén retratos de socios destacados, galería infantil e de paisaxes da súa terra natal e de Galicia.
Publicidade:
Moi abundante e distribuída por toda a revista. Abarca dende anuncios de navieiras, bancos ou sanatorios a negocios de todo tipo (xastrarías, alimentación, hostalaría, electricidade, telas e roupa, cafeterías e restaurantes etc.)
Relacionadas:
4 Aldeas, As. 1923 (Outro nome da mesma publicación);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1925: n.º 3