Repertorio da prensa da emigración galega

----

Oleiros Sada

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1980
Idioma:
Castelán, con textos literarios en galego
Formato:
27 x 20 cm.
Extensión:
58 páxinas
Contido:
Revista societaria editada por dúas entidades de emigrante naturais de dous concellos veciños, Sada e Oleiros. Contén textos sobre ambos os dous e tamén sobre a fundacións das dúas entidades. A primeira páxina apaecen a composición das dúas directivas, de feito na seguinte páxina os de Sada abogan pola unión de "nuestra gran familia, en ses prolongación de la diaria tarea que es la actividad social y deportiva". Conta tamén con varias poesías de autores recoñecidos e tamén dos socios, todas en galego
Ilustracións:
Non
Publicidade:
Moi abundante, distribuída por toda a publicación. Anuncións de todo tipo de negocios (garaxes, talleres, alimentación, hostalería, ferramentas, banco, transportes, gasolineiras etc.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1980