Repertorio da prensa da emigración galega

----

Sociedad Parroquial de Vedra de Mutualidad y Cultura

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

1910 - 80º aniversario - 1990

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1990
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Castelán
Formato:
25 x 18,5 cm
Extensión:
34 páxinas
Contido:
Esta revista societaria foi publicada con motivo da celebración do 80º aniversario fundacional da sociedade editora onde fan un percorrido pola historia desta entidade e das actividades organizadas na actualidade. Aparece tamén o balance económico dese ano.
Ilustracións:
Fotografías de Vedra e Galicia e tamén dalgúns actos societarios
Publicidade:
Abundante, distribuída por toda a publicación
Relacionadas:
Vedra Hoxe. 1993 (Publicacións da mesma entidade);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1990: 80 aniversario