Repertorio da prensa da emigración galega

----

Sociedad Residentes del Municipio de Vedra en Buenos Aires

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Bos Aires
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Castelán, con textos literarios en galego
Formato:
24 x 18 cm.
Extensión:
56 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Contido:
Revista societaria que se publica anualmente con motivo da celebración do aniversario fundacional da entidade, aproveitando para dar conta das actividades sociais e da directiva. Contén noticias do concello de Vedra. Hai tamén numerosos artigos centrados na historia social, destacando todos os logros da entidade dende a súa fundación.
Ilustracións:
Fotografías das igrexas de toda as parroquias do concello de Vedra
Publicidade:
Moi abundante, distribuída por toda a revista. Negocios de todo tipo
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1970: 60 aniversario
1971: 61 aniversario