Repertorio da prensa da emigración galega

----

El Sol de Bélgica

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

La Revista en español de la capital de Europa

Entidade editora:
Lugar:
Bruxelas
Periodicidade:
Quincenal e mensual
Formato:
Revista, 28 x 21 cm.
Extensión:
50 páxinas
Prezo:
N.º solto: 1,90 euros / 80 FB
Contido:
Esta revista está editada para mantener informada á colonia española residente en Bélxica sobre as distintas actividades culturais e de ocio que poden desfrutar na cidade de Bruxelas. Colabora co Centro Galego desta cidade e aparecen unhas páxinas dedicadas ás súas actividades, con pequenas reportaxes sobre Galicia e a súa cultura, gastronomía, festas etc. Conta con diversas seccións como "Vida Asociativa", "Gente", "Turismo", "No se lo pierda", "Guía del Ocio", "Música", "Reportaje" sobre actos culturais, escritores ou persoeiros españois e belgas etc.
Observacións:
No n.º 131 aparece incluído o n.º 41 de "A Nosa Voz"
Ilustracións:
Numerosas fotografías de persoeiros e actividades da colonia española en Bélxica
Publicidade:
Anuncios de compañías de viaxes e de negocios hostaleiros (restaurantes, hoteis, bares etc.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1995: n.º 11
1996: n.º 17, 22
1997: n.º 33, 38, 45, 50
1998: n.º 56, 63
2001: n.º 131,