Repertorio da prensa da emigración galega

----

Agrupación coral Rosalía de Castro

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Irmandade artística e cultural galega

Lugar:
Bos Aires
Idioma:
Bilingüe, con predominio do galego polos numerosos textos literarios
Extensión:
34 páxinas
Contido:
Revista editada pola Agrupación artística Rosalía de Castro na que informan das súas actuacións. Hai numerosos poemas e cancións da cultura galega. Tamén achegan datos do funcionamento da asociación e dos seus membros máis destacados.
Ilustracións:
Fotografías dos socios e de diversas actuacións, tamén de algúns edificios e paisaxes.
Publicidade:
Moi abundante, con numerosos anuncios de todo tipo de negocios por todas as súas páxinas.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1939