Repertorio da prensa da emigración galega

----

España Solidaria

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Periódico informativo del Centro Gallego de Jubilados y Pensionados de la República Argentina

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1992
Idioma:
Castelán, con algún texto literario en galego
Formato:
xornal, 37 x 29,5 cm
Extensión:
4 páxinas
Contido:
Xornal informativo onde se informa sobre as actividades da entidade editora e de todas as axudas económicas do goberno español para os emigrantes maiores. No primeiro número hai unha entrevista ao conselleiro laboral da Embaixada de España en Arxentina. Tamén hai artigos de carácter cultural: na última páxina hai un artigo asinado por Camilo José Cela que trata da morriña en Galicia.
Ilustracións:
Algunha fotografía da directiva da entidade editora e do entrevistado
Publicidade:
Anuncios de compañías e axencias de viaxes (Cetycar, informa sobre as promocións para os emigrantes xubilados, ocupando a metade da última páxina)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1992: n.º 1