Repertorio da prensa da emigración galega

----

Aquí Galicia [España]

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista del Centro Gallego de Tres Cantos

Entidade editora:
Lugar:
Madrid
Inicio:
2007
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
30 x 21 cm.
Extensión:
21 páxinas
Prezo:
Gratuía
Financiamento:
Esta publicación conta co apoio de varios socios colaboradores, da Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia, do Concello de Tres Cantos e tamén mediante a axunda económica recibida da publicidade dos diversos negocios e servizos dos asociados.
Contido:
A revista créase para afianzar o vínculo de unión entre os asociados e como vía de comunicación permanente. Entre os contidos pódense observar artigos sobre língua galega, cultura e historia de Galicia, Preséntanse as actividades desenvolvidas pola entidade e que acupan gran parte dos seus contidos (celebración de festas, actos de conmemoración do días das Letras Galegas, xornadas gastronómicas, certames de grupos folklóricos, torneos deportivos etc.).
Publicidade:
Anuncios de empresas de asociados e colaboradores.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2008: n.º 3
2010: n.º 5