Repertorio da prensa da emigración galega

----

Sempre en Galiza

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

desde la Hermandad Gallega de Venezuela

Entidade editora:
Lugar:
Caracas
Inicio:
2010
Periodicidade:
Bimensual
Idioma:
Castelán, con algún texto literario en galego
Formato:
Revista, cor, 28,5 x 22 cm.
Extensión:
31 páxinas
Contido:
Revista societaria que informa aos socios da Hermandad Gallega de Venezuela de todo o que acontece na asociación (actividades, festas, inauguracións, deportes etc.) e do que é de interese para os socios. Tal como aparece reflectido no editorial do número 1, a súa publicaciçón ven ser continuación do xornal Somos Hermandad cun cambio de formato pero non de contidos "ahonda en los eventos, actividades, servicios, personajes y proyectos de la Hermandad Gallega, con la finalidad de que los socios tengan información de primera mano y esto les permita ser partícipes de los éxitos de la Institución"; tamén co cambio de título preténdese honrar e facer homenaxe á obra de Castelao.
Ilustracións:
Numerosas fotografías dos socios e das actividades realizadas na Hermandad distribuídas por toda a publicación.
Publicidade:
A contraportada é un anuncio da empresa de autobuses Intercar.
Relacionadas:
Hermandad Gallega. 1996 (Publicacións vinculadas coa mesma entidade); Somos Hermandad. 2007 (Continuación desta publicación);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2010: n.º 1, 2