Repertorio da prensa da emigración galega

----

Somos Hermandad

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Publicación de la Secretaría de Relaciones Públicas de la Hermandad Gallega de Venezuela

Entidade editora:
Lugar:
Caracas
Inicio:
2007
Fin:
2010
Periodicidade:
Mensual, a partir de xullo de 2008 pasa a ser bimensual
Idioma:
Castelán
Formato:
Xornal, cor, 38,5 x 29 cm.
Extensión:
16 páxinas; a partir do número 11 pasa a ter 32 páxinas
Contido:
Publicación societaria que informa aos socios da Hermandad Gallega de Venezuela de todo o que acontece na asociación (actividades, festas, inauguracións, deportes etc.) e do que é de interese para os socios. En abril de 2010 a Hermandad Gallega deixa de publicar este xornal e o seu voceiro societario pasa a chamarse Sempre en Galiza.
Ilustracións:
Numerosas fotografías dos socios e das súas actividades na Hermandad
Publicidade:
Só na contraportada, toda a páxina dedeicada a compañía de autobuses Intercar.
Relacionadas:
Sempre en Galiza. 2010 (Continuación desta publicación);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2005: n.º 264, 265, 267-272
2008: n.º 430, 431
2009: n.º 467
2010: n.º 480-522