Repertorio da prensa da emigración galega

----

Caballeros de Santiago

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Idioma e Cultura Espanhola. Retrospectiva 2006

Lugar:
Bahia
Idioma:
Portugués
Formato:
Revista, cor, 28 x 21 cm.
Extensión:
19 páxinas
Tiraxe:
3.000 exemplares
Contido:
Publicación anual da sociedade cultural Caballeros de Santiago na que informa da súa actividae cultural centrada na homenaxe do Día Internacional do Livro e do Idioma Espanol. Tamén hai un arigo sobre o Día das Letras Galegas e a figura de Manuel Lugrís, o homenaxeado dese ano.
Ilustracións:
Numerosas fotografías dos diversos actos celebrados pola entidade editora
Publicidade:
As dúas últimas páxinas aparecen cheas de anuncios de negocios diversos como madereiras, restaurantes, construtoras e materiais de construción, centros comerciais, Hospital Espanhol etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2006