Repertorio da prensa da emigración galega

----

Revista Oficial del II Congreso Mundial de la Federación de Asociaciones de Empresarios Gallegos en el Exterior (FEGAEX)

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Madrid
Idioma:
Castelán
Formato:
30x21 cm.
Contido:
Revista publicada pola FEGAEX con contido relacionado co II Congreso Mundial, celebrado en Santiago de Compostela, do 4 ao 6 de agosto de 1993 . Recolle o programa do congreso, reune información sobre as accións desenvolvidas polas asociacións de empresarios galegos en varios países, entrevistas a varios presidentes, artigos variados sobre Galicia, listaxe das empresas federadas etc. Tamén inclúe a memoria do I Congreso Mundial celebrado en Rio de Janeiro e comenatarios sobre as diferentes actividades levadas a cabo pola entidade.
Publicidade:
Escasa.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1993: II Congreso Mundial FEGAEX