Repertorio da prensa da emigración galega

----

Galicia en París

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Boletín Casa de Galicia

Lugar:
París
Idioma:
Castelán
Formato:
30 x 21,5 cm.
Extensión:
14 páxinas
Contido:
Publicación societaria editada para informar aos socios da entidade as actividades da mesma ("De portas a dentro") e tamén do que acontece en Galicia e España e que pode ser do seu interese ("Ecos da Terra"). O número consultado está dedicado ao Congreso Mundial de la Emigración Gallega celebrado ese ano en Vigo.
Ilustracións:
Non
Publicidade:
Non
Relacionadas:
Boletín Casa de Galicia. 1977 (Voceiros da mesma entidade);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1976