Repertorio da prensa da emigración galega

----

Boletín Informativo "O Lar Galego"

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Rotterdam
Inicio:
2004
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do galego
Extensión:
Variable, entre 12 e 40 páxinas
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2004: n.º 1-8
2005: n.º 2, 4