Repertorio da prensa da emigración galega

----

Homaxe a Castelao

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

No centenario do seu nacemento 1886-1986

Entidade editora:
Lugar:
Aarau
Inicio:
1986
Fin:
[1986]
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Galego
Formato:
21,5 x 15 cm.
Extensión:
26 páxinas
Contido:
Publicación dedicada a figura de Castelao con motivo do centenario do seu nacimento. Na editorial deixan claramente as súas intencións "non pretendemos analizar e valorar a sua obra literaria, pictórica e política, o que queremos é cenguirnos a suliñar a importancia da sua aportación política, social e cultural que reflexa a sua personalidade e capacidade, encarnando na suas obras as destinatas correntes populares que eisistían na Galiza". Fan un percorrido biográfico de Castelao, destacando a súa obra.
Ilustracións:
Reprodución de numerosas viñetas e debuxos de Castelao.
Publicidade:
Pequenos anuncios de revistas e editoriais galegas.
Relacionadas:
Enxebre. 1984 (Publicación da mesma entidade);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1986