Repertorio da prensa da emigración galega

----

Días das Letras Galegas FSGS

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Cham
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Galego
Formato:
21,5 x 14,5 cm.
Extensión:
40 páxinas
Contido:
Folleto editado pola Federación de Sociedades Galegas na Suíza con motivo da celebración do Día das Letras Galegas. Ademais da programación de datos que organizan as distintas entidades galegas que forman parte da Federación, tamén fan un percorrido pola vida e obra do homenaxeado. Hai numerosas reproducións de artigos de prensa nos que se recolle esta festividade. Tamén aparecen artigos sobre a lingua e a literatura galegas.
Ilustracións:
Algunhas fotografías en branco e negro sobre os actos celebrados no Día das Letras.
Publicidade:
Non ten.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2004