Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Casa de Galicia de El Puerto de Santa María

Lugar:
Cádiz
Época:
1ª época
Inicio:
2004
Idioma:
Castelán
Formato:
29,5x21 cm.
Extensión:
20 páxinas
Contido:
Revista impresa a cor, con información variada sobre actividades organizadas pola entidad, artigos de opinión e cultura galega, entrevistas e pasatempos. Con abundantes fotografías e algunha ilustración.
Publicidade:
Non ten publicidade.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2004: nº 1