Repertorio da prensa da emigración galega

----

Día das letras galegas

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Lleida
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Galego
Formato:
Folleto, 21,5 x 15 cm.
Extensión:
8 páxinas
Contido:
Boletín societario dedicado ao Día das Letras Galegas e á figura homenaxeada, con escolma da súa obra. Informan sobre o programa de actividades que o Centro Galego de Lleida organiza con ese motivo. Aparecen tamén poemas dedicados a Galicia e a esta festividade.
Ilustracións:
Non ten, aparece algún debuxo.
Publicidade:
Non ten.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1999
2000
2001