Repertorio da prensa da emigración galega

----

Asociación Astur-Galaica Santiago Apóstol

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano difusor de Lar Gallego de Avilés

Lugar:
Avilés
Inicio:
[2002]
Comezo-cese:
00-05-2002
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Castelán
Formato:
37 x 21,5 cm
Extensión:
33 páxinas.
Contido:
Esta publicación societaria foi creada coa finalidade de conmemorar o 25 de xullo, Día de Galicia, e como vehículo de información para os socios e colaboradores do Lar Gallego de Avilés sobre as distintas actividades da entidade: programa de festas, campionatos deportivos, nomeamento de socios de honra, actos culturais, danza e música galegas etc. Aparecen tamén artigos sobre temas de saúde, relacións comerciais entre Galicia e Avilés, reportaxes sobre distintos puntos xeográficos galegos, biografías de persoeiros destacados no mundo da cultura, de literatura etc.
Ilustracións:
Moderada, contén sobre todo anuncios de compañías de transporte, restaurantes e sitios de hospedaxe (hoteis, hostais e pensións).
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2002: nº 1
2003: nº 2
2005: nº 3