Repertorio da prensa da emigración galega

----
Entidade editora:
Lugar:
Barcelona
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Galego, con algúns textos en castelán
Formato:
Revista, cor. 28 x 21 cm.
Extensión:
30 páxinas
Contido:
Publicación societaria na que se informa sobre as diversas actividades da entidade editora, ademais de contar con pequenos artigos sobre a realidade de Galicia, a súa cultura e tradicións, reproducións de obras de autores galegos etc. Os socios tamén poden publicar os seus contos e experiencias.
Ilustracións:
Fotografías de actos societarios e de personalidades que visitan á institución. Tamén hai imaxes de Galicia, das súas paisaxes e monumentos.
Publicidade:
Non ten.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2002
2004
2005