Repertorio da prensa da emigración galega

----
Lugar:
Barcelona
Inicio:
[2004]
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Castelán
Formato:
Revista, Cor. 30 x 21 cm.
Extensión:
78 páxinas
Contido:
Publicación anual, dirixida polo empresario galego en Cataluña Julio Fernández, donde informan das diversas actividades da asociación e dos negocios de galegos en Cataluña. Hai numerosas entrevistas a empresarios galegos que teñen actividade empresarial nesta comunidade autónoma. Aparecen tamén algúns artigos sobre Galicia.
Ilustracións:
Numerosas fotografías dos actos da Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña e dos empresarios e os seus negocios.
Publicidade:
Na contraportada. No número de 2006 hai un directorio de empresas asociadas de 18 páxinas.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2005
2006