Repertorio da prensa da emigración galega

----

Raíces Gallegas

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista de Actualidad y Cultura Gallegas

Lugar:
Barcelona
Inicio:
2005
Idioma:
Castelán
Formato:
Revista, cor. 30 x 21,5 cm.
Extensión:
66 páxinas
Prezo:
2,85 euros/exemplar. O n.º 0 é gratuíto (exemplar promocional)
Contido:
Revista destinada a informar á colectividade galega residente en Cataluña sobre as entidades galegas e as súas actividades, ou sobre os negocios e empresarios galegos que alí traballan. Conta con entrevistas de interese para os galegos que alí residen: políticos galegos que visitan esa comunidade, empresarios e artistas galegos destacados etc.
Ilustracións:
Numerosas fotografías dos actos culturais, empresariais ou políticos que aconteceron na colectividade.
Publicidade:
Moi poucos anuncios de negocios, tamén de radio ou da propia revista.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2005: n.º 0