Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

25 aniversario

Lugar:
Tarrassa
Inicio:
2007
Fin:
2007
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Galego
Formato:
Revista, cor. 30 x 21,5 cm.
Extensión:
62 páxinas
Contido:
Esta publicación societaria foi editada para conmemorar o 25 aniversario fundación da sociedade O Noso Lar de Terrassa (Barcelona). Ademais de facer un percorrido histórico polos principais fitos e actividades da entidade, conta con artigos sobre Galicia, autores galegos, etc. Hai tamén varias entrevistas a socios fundadores e directivos e reproducións de noticias de prensa referentes á entidade.
Ilustracións:
Numerosas fotografías dos socios e directivos en actividades societarias.
Publicidade:
Alguns anuncios de negocios. Conta con dúas páxinas nas que hai unha relación de empresas e negocios colaboradores coa entidade ao longo destes vintecinco anos.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2007