Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista del Centro Gallego de Santa Cruz de Tenerife

Lugar:
Santa Cruz de Tenerife
Inicio:
[2007]
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán.
Formato:
29,5x21 cm
Extensión:
47 páx.
Contido:
Un dos obxectivos da revista é o de informar sobre as actividades previstas pola asociación e dar a coñecer a cultura galega, fomentar a unión entre os paisanos residentes nas illas e o intercambio cultural entre Galicia e Canarias.
Ilustracións:
Numerosas fotografías das actividades desenvolvidas pola entidade, xunta directiva, instalacións, grupos folclóricos etc.
Publicidade:
Contén anuncios de hostalería principalmente (restautantes, discotecas etc).
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2007: n.º 1
2009: n.º 3