Repertorio da prensa da emigración galega

----

Festa de Santiago

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Semana cultural y grastronómica de Galicia

Entidade editora:
Lugar:
Hospitalet de Llobregat
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Bilingüe
Formato:
Revista, B/N, 30 x 21 cm.
Extensión:
Variable, entre 40 e 66 páxinas
Contido:
Esta publicación societaria está editada con motivo da celebración da festividade de Santiago Apóstolo. Ten a finalidade de dar a coñecer o programa festivo e cultural organizado pola Casa Galega de L'Hospitalet e invitar a todos os veciños a participar. Inclúe ademais algúns artigos sobre Galicia e textos literarios de escritores galegos recoñecidos.
Ilustracións:
Moi poucas, algunha fotografía de directivos ou socios en actividades da entidade. Tamén hai algúns debuxos. A portada é sempre a mesma, unha imaxe de Santiago Apóstolo, como peregrino.
Publicidade:
Moi abundante, con anuncios de todo tipo de negocios distribuídos por toda la publicación.
Relacionadas:
Peregrina, A. 2002 (Publicación da mesma entidade editada noutra época);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1995
1997
1998
2001