Repertorio da prensa da emigración galega

----

Irmandade Galega O Botafumeiro

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Cerdanyola del Vallès
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Formato:
Folleto, 21,5 x 15 cm. A partir de 2004: Revista, cor, 30 x 21 cm.
Extensión:
Variable, entre 20 e 24 páxinas
Financiamento:
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès e Consellería de Emigración da Xunta de Galicia.
Contido:
Publicación societaria que se edita para informar do program da Festa Galega organizada cada ano pola entidade en Cerdanyola del Vallès. Tamén anuncia as actividades da entidade, memoria social anual, cambios nas directivas, etc. Ademais aparecen artigos sobre Galicia (sobre a súa cultura, historia, xeografía, gastronomía etc.).
Observacións:
No número de 2009 o título é Centro Galego O Botafumeiro, nembargantes non aparece constancia do cambio do nome da entidade.
Ilustracións:
Fotografías de actos societarios e de Galicia (paisaxes, monumentos etc.). En todos os números aparece un botafumeiro, emblema social.
Publicidade:
Anuncios de todo tipo de negocios da localidade. Tamén promocionan o Xacobeo.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1999
2004
2005
2006
2009