Repertorio da prensa da emigración galega

----

Fiestas de Santiago Apóstol

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Ondarroa
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Trilingüe, galego, éuscaro e castelán
Formato:
Folleto, cor, 21,5 x 15 cm.
Extensión:
44 páxinas
Contido:
Publicación societaria editada pola celebración das festas de Santiago Apóstolo na localidade de Ondarroa. Contén o programa das festas coas diversas actividades lúdicas e culturais organizadas para a celebración desta festividade. Conta ademais con saúdas de políticos, páxinas de gastronomía e pasatempos, tiras cómicas etc.
Ilustracións:
Fotografías da directiva e dos socios nos diversos actos, instalacións da sede societaria etc.
Publicidade:
Moi abundante, con anuncios de todo tipo distribuídos por toda a publicación.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2010