Repertorio da prensa da emigración galega

----

Semana das Letras Galegas

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Elgoibar
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Castelán, con algún texto en galego
Formato:
Folleto, B/N, 21 x 15 cm.
Extensión:
Variable, entre 36 e 128 páxinas
Contido:
Boletín societario no que se informa sobre as diversas actividades da entidade centradas na celebración do Día das Letras Galegas, con pequenos artigos sobre Galicia (a súa cultura, xeografía, tradicións etc.), sobre os autores homenaxeados etc.
Observacións:
Este boletín comezou chamándose Día das Letras Galegas e a partir de 1995 pasa a denominarse Semana das Letras Galegas, conservan o mesmo formato e contidos.
Ilustracións:
Algunhas fotografías dos socios e directivos nas diversas actividades culturais e lúdicas organizadas pola asociación.
Publicidade:
Abundante, con anuncios de negocios de todo tipo distribuídos por toda a publicación.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1990
1991
1992
1995
2000
2004
2005
2006
2009
2010